• 6.4.2020

Investoinnit kauppakiinteistöön

Tämä nykyinen ”musta joutsen” eli laaja pandemia aiheutti kaaoksen maailman markkinoilla. Sen tuloksena öljyn kysyntä on vähentynyt rajusti, minkä seurauksena tapahtui kansallisen valuutan arvonalennus kotimarkkinoilla. Tällä hetkellä on vaikeata sanoa, kuinka pitkään tämä tilanne kestää, vakiintuuko se lähi aikoina vai huononeeko se ajan mittaan.

Kokeneiden ammattimaisten sijoittajien mielestä paras hetki hankkia varoja on kriisiaika, jolloin omaisuutta voi ostaa minimihinnalla.

AO YIT Sankt Petersburg tarjoaa varman mahdollisuuden säilyttää rahavaranne hankkimalla teolliseen käyttöön tarkoitettu maatontti Greenstate teollisuuspuistosta. Kysyntä sellaisille tonteille pysyy korkeana aina koska siinä on valmiiksi rakennettu infrastruktuuri, insinööriliittymät, ajotiet ja viranomaisten luvat, minkä ansiosta sijoittaa pystyy toteuttamaan hankettaan lyhyessä ajassa. Teollisuuspuiston alueelle voi sijoittaa III–V vaarallisuusluokan yrityksiä, tuotanto- ja varastorakennuksia, joiden terveyssuojavyöhyke on 300 m. Teollisuuspuistossa on erikoisalue, joka on tarkoitettu elintarvikealan yrityksille. Teollisuuspuiston sijainti on täydellinen logistiikan näkökulmasta. Se sijaitsee vain 1,5 matkan päässä Kehätieltä ja Tallinnan moottoritieltä. Kaikki tärkeimmät liikennekohteet ovat todella lähellä.

Tänä päivänä teollisuuspuiston 115 hehtaarista vain 30 hehtaaria ovat vapaita. Greenstatessa toimii oma hallinnointiyhtiö, joka ylläpitää teollisuuspuiston yleiskäytössä olevaa infrastruktuuria.

Kattavien teknisten palvelujen ja valmiiden insinööriverkkojen ja infrastruktuurin ansiosta Greenstate teollisuusalue on erittäin suosittu potentiaalisten sijoittajien keskuudessa verrattuna muihin teollisuusalueisiin (Greenstate teollisuuspuiston täyttöaste on yli 70 %, kun taas keskiarvo on 55 %). Valmiiksi varustetun tontin ostaminen on aina paras ratkaisu, joka auttaa säilyttämään rahavarat nykyisellä kiireisellä ja haastavalla ajanjaksolla.