• 17.8.2017

Oma tuotanto vai vuokrahalli?

Tätä kysymystä esittävät itselleen monet kehitettävien tuotantoyritysten johtajat, jotka katsovat markkinoille toivollaan löytää sopivaa toimitilaa omalle tuotannolleen tai varastolleen.

Maksim Sobolev, YIT Sankt Petersburg kiinteistöjohtaja vaihtaa mielipidettään tästä kysymyksestä. Ennen kaikkea, hänen mukaan, kaupungilta löytyy hyvin vähän nykyaikaisia laadukkaita toimitiloja, ja niistä jotka ovat saatavissa markkioilla harva vastaa yritysten erikoisvaatimuksia. Valmista toimitilaa voi etsiä vuosien mennessä, mutta löydetty halli useimmiten on kompromissi, joka tavalla tai toisella on kaukana ihannetilasta. Suurin osa vuokrattavista tiloista sijatsee vanhoissa neuvostovallan tai jopa ennen vallankumouksien ajoilta jääneissä  rakennuksissa. Vanhentuneet ja kuluneet rakenteet ja kommunikaatiot voivat tulla  yrityksen hätäpysähdyksen syyksi. Vuokrasulku edes vuokrasopimuksen ehdoilla ei korvaa operatiivisen työn pysähdystappiotanne sillä yksikertaisella perusteella, ettei yksikään vuokranantaja suostu tälläisiin korvauksiin vuokrasopimuksen puitteissa.

Lisäksi täytyy huomioida että kauppatilojen ja asuinrakentaminen kehittyy hyvin dynaamisesti Pietarissa. Niissä kaupungin alueilla, mihin kaupunkisuunniteman mukaan on mahdollista rakentaa asuntoja enemmin tai myöhemmin pystytetään asuintaloja ja tuotannot syrjäytetään sieltä pois tai olennaisesti rajataan yritysten toimintaa.

Vaihtoehtona sopivan vuokratilan pitkäaikaiselle etsinnälle voi tulla oma rakennus tuotannollisiin tai varastointitarkoituksiin teollisuuspuiston alueella. 

Liikeyritys kehtittyy vaiheittain ja määrävaiheessa tulee selväksi, että kasvun seuraavana valttämättömänä askeleena on rakentaa omia tuotantotiloja, mihin voi sopia yrityksen kaiikki erikoistoimet.

Oma rakennus on aktivat, jolle voi löytää rahoitusta. Lisäksi aktiivan arvoi tulee kasvamaan markkinoilla sitä mukaan kun talous ylipäätää paranee ja kasvaa. 

Uutta rakennusta voi saada valmiiksi 15-18 kuukaudessa, minkä jälkeen voi sijoittaa siihen yritys.

Mutta tämä rakennusaika on reaalia vain silloin, kun rakennustontti on valittu oikein, eli jos siinä on kaikki infra ja liittymät valmiina ja rakenmusprojektia vetää urakoitsija, joka pystyy vastaamaan omista velvoitteistaan.

Greenstate teollisuuspuistosta löytyy täysi paketti aluekehitysdokumentteja, josta selviää, mitä yrityskiä saa sijoittaa tälle alueelle, eli Greenstate teollisuuspuistoon voi rakentaa sekä jalostusalan laitoksia että myös ravintoteollisuutta.