• 5.10.2021

Teollisuusmaan verotus

Minkälainen on teollisuusmaan verotus? Oletko vähän aikaa sitten tullut tontin omistajaksi vai harkitsetko ostoa? Sinun tulee tietää että tontin omistajana sinun on maksettava maavero.

Jos vain vuokraat tontin olematta sen omistaja, niin veroa maksaa ei tarvitse. Teollisuusmaa- ja muiden maakohteiden verokanta on paikallisten viranomaisten määräämä. Verokanta riippuu maan ja tontin sijaintialueen luokasta. 

Maksettava vero koostuu seuraavista tekijöistä:

 • verokanta;
 • kiinteistörekisterin mukainen tontin hinta;
 • mahdolliset alennukset.

Maksuvelvollisuus liittyy luonnollisiin ja oikeushenkilöihin, sekä yksityisyrittäjiin.

Kuka määrää veron maksuvelvollisuuden?

Mikä tahansa maavero on paikallinen ja tämän takia siihen sovelletaan Venäjän federaation verolaki ja paikallisten viranomaisten määräykset. Federaatiotason kaupungeissa (Moskovassa, Pietarissa ja Sevastopolissa) vero määräytyy näiden Venäjän federaation subjektien laeilla. Tämä koskee myös suurten yritysten, tehtaiden ja yhtymien teollisuusmaaveroa.

Jotkut henkilöt ja järjestöt saavat lain mukaan etuja. Jotkut etuihin oikeutetut vapautetaan veron maksusta kokonaan, jotkut maksavat veroa alennettuna. Etuihin oikeutettuihin kuuluvat yksityiset ja valtiolliset hyväntekeväisyysjärjestöt, vammaiset, sotaveteraanit ja muut vastaavat henkilöt. Kaupungit voivat myöntää lisäetuja omalla alueellaan.  

Seuraavat verohelpotukset ovat käytössä Pietarissa. Yhden Pietarissa sijaitsevan tontin veron maksusta vapautetaan:

 • vammaiset lapsuudesta asti ja I. luokan vammaiset, sekä II. ja III. vammaisuusluokan työkykyrajoitteiset henkilöt;
 • sotaveteraanit ja invalidit;
 • SNTL:n ja Venäjän Federaation sankarit sekä työsankarit, Kunnian ja Työkunnian kunniamerkillä palkitut henkilöt;
 • vammaisten lasten vanhemmat tai huoltajat;
 • ydinasekokeisiin osallistuneet, pelastustoimiin ydinvoimaloissa tai sotilaallisissa kohteissa sattuneiden onnettomuuksien aikana osallistuneet ja näiden pelastustoimien johdosta vammautuneet henkilöt;
 • eläkeläiset, jos tontin pinta-ala on alle 2500 m2;
 • upseerit evp, jos palveluaikansa oli yli 20 vuotta;
 • virkavelvollisuuksiensa täyttämisen aikana kaatuneiden virkamiesten ja sotilaiden perheenjäsenet.

Pietarissa sijaitsevat Venäjän federaation tutkimuslaitokset on oikeutettu maksamaan 35% maaverosta. Valtionviranomaiset, valtion budjetista rahoitettavat, autonomiset ja kaupungin yritykset on vapautettu verosta kokonaan.

Lisätietoja valtion ja paikallisten viranomaisten myöntämistä eduista löydät Venäjän federaation veropalvelun virallisilta kotisivuilta.

Kuinka teollisuusmaavero lasketaan?

Teollisuusmaat kuuluvat Muut tontit -luokkaan ja tämä tarkoittaa sitä että sen maksimi verokanta on 1,5%. Paikalliset viranomaiset voivat pienentää verokantaa omalla alueellaan.

Oikeushenkilöt maksavat teollisuusmaaveron kerran kolmessa kuukaudessa eli kerran vuosineljänneksessä. Vero maksetaan ennakkona tilikauden lopulla eli huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopussa. Vuoden viimeisen vuosineljänneksen veron lainmukainen eräpäivä on seuraavan vuoden 1. helmikuuta.

Luonnolliset henkilöt ja yksityisyrittäjät maksavat veron kerran vuodessa. Kuluvan tilikauden veron eräpäivä on seuraavan vuoden 1. joulukuuta. Eli vuoden 2021 vero on maksettava 1. joulukuuhun 2022 mennessä.

Luonnollisten henkilöiden maaveron laskee Veropalvelu, oikeushenkilöt laskevat veronsa itse. Monimutkaisia laskentatoimia ei tarvitse, maksettava vero voidaan laskea verkossa Veropalvelun kotisivuilla tai online-laskurilla. Jos lasket maksettavan veron itse, tarvitset seuraavat tiedot:

 • kiinteistörekisterin mukainen tontin hinta;
 • verokanta;
 • osa omistusoikeudessa;
 • omistusaika;
 • edut ja verovähennykset.

Kiinteistörekisterin mukainen tontin hinta löytyy helposti julkisesta kiinteistörekisterikartasta. Jos haluat tarkan hinnan, niin voit tilata otteen Yhtenäisestä kiinteistörekisteristä. Eri Venäjän federaation subjekteissa voimassa oleva verokanta löytyy Veropalvelun hakemistosta.