• FAQ
  • 14.5.2017

Millaisia laitosten sijoittamisen ominaisuuksia pitää ottaa huomioon kun estitään sille tontti, esimerkiksi suojavyöhykkeen kannalta? Pitääkö, esimerkiksi, samalla alueella olevilla yrityksillä olla yhdenmukaista vaarallisuusluokkaa?

Tavanomaisesti melkein kaikkiin   teollisuuspuistoihin voi sijoittaa 4-5 vaarallisuusluokan yrityksiä valtion terveydenhuoltostandardin mukaisesti. Kyseiset laitokset vaikuttavat ympäristöön minimaalisesti ja niiden suoja-alue on alle 100 metriä (eli etäisyys tontin rajasta asuintaloihin tai elintarvike/farmasian laitoksiin). Yrityksen vaarallisuusluokka on määrätty tontin Maankäyttöohjeissa.

Teollisuuspuistossamme (pohjoisessa osassa) on mahdollista sijoittaa tuotantolaitoksia aivan III. vaarallisuusluokkaan asti (suojavyöhykkeineen alle 100 m), tämän ansiosta voimme ottaa teollisuuspuistoomme yhtiöitä, jotka eivät voi löytää tontteja muualta. Eli Greenstate teollisuuspuistoon on mahdollista sijoittaa 3, 4 ja 5 vaarallisuusluokan laitoksia.