• FAQ
  • 11.5.2017

Miten teollisuuspuistonne eroaa muista teollisuuspuistoista?

Tärkeimpiin etuuksiimme kuuluu: erinomainen sijaintipaikka, valmis infrastruktuuri ja hankitut kunnallistekniset liittymät, kansainvälisen konsernin YIT:n takuut. 

- YIT on rakentanut teollisuuspuistoa vuodesta 2007 alkaen. Vuoteen 2011 saakka saatiin rakennettua pääosin infrastruktuuri, eli: asfaltoitu autotie, oma rautatie, sähkö-, vesi-, talous- ja sadevesiviemäri-, lämpöverkot ja palonsammutusjärjestelmä. Liittymissopimukset energiahuoltoyhtiöiden kanssa on tehty ja varaliitäntätehot on maksettu. Tämän ansiosta nykyään voimme taata asiakkaillemme liittymiset lvis-verkkoihin välittömästi tontin rajojen vieressä.

Greenstate teollisuuspuisto vastaa kaikkia teollisuuspuistoihin kohdistuvia vaatimuksia. Venäjän Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Leningradin alueen hallitus ovat myöntäneet teollisuuspuistollemme virallisen teollisuuspuiston statuksen.