• 1.9.2017

Viimeiset tontit, joille saa rakentaa 300 metrin suojavyöhykettä vaativia tuotantokohteita

GREENSTATE-teollisuusalue tarjoaa 3. vaarallisuusluokan yrityksille viimeisen mahdollisuuden hankkia tontin, jolla on yhteys junarataan. Tällaiset tontit junaradalla sijaitsevat teollisuusalueen pohjoisella reunalla.

Greenstate-teollisuusalue on kansainvälisen YIT-konsernin hanke, joka kuuluu Venäjän Teollisuus- ja kauppaministeriön teollisuuspuistorekisteriin ja jolla on kiistattomia etuja:

  • Paras sijainti logistiikan näkökulmalta.
  • Tekninen infrastruktuuri kattaa koko teollisuusalueen, liittymispisteet ovat joko tontilla tai sen välittömässä läheisyydessä.
  • Teknisen infrastruktuurin toimivuus on varmistettu etukäteen toimittajien kanssa solmituilla sopimuksilla.
  • Alueen asemakaava on hyväksytty ja sen mukaan alueelle saa rakentaa 3. vaarallisuusluokan tuotantokohteita.
  • Tonttien luokka on teollisuustontti.

Koko Greenstate-teollisuusalueen kaavoitusaineisto on laadittu ja hyväksytty:

  • alueen asemakaava on hyväksytty
  • alueen maankäyttö- ja rakennussuunnitelmat on hyväksytty
  • teollisuusalueen suojavyöhykkeen suunnitelma on laadittu ja otettu käyttöön; suunnitelman mukaan jalostusyritykset rakennetaan teollisuusalan pohjoisosaan ja elintarvikeyritykset eteläisosaan.

Maankäyttö- ja rakennussuunnitelmien mukaan Greenstate-teollisuusalueen pohjoisosa soveltuu 3. ja 4. vaarallisuusluokan (terveysnormit) tuotantokohteiden rakentamiseen.

_______________________________________________________________________

Lisätietoja antaa Vladislav Talanin: +7 (812) 561-25-58, e-mail: Vladislav.Talanin@yit.ru