1.9.2017

Tontit, joihin voi sijoittaa III.vaarallisuusluokan yrityksiä suojavyöhykkeineen 300 metriä

Greenstate tarjoaa III. vaarallisuusluokan tuotantoyrityksille viimeistä mahdollisuutta ostaa jäljellä jääneitä teollisuustontteja Greenstate teollisuuspuistosta sen pohjoisrajan vierestä, missä on mahdollisuutta liittyä rautatielinjaan.

Greenstate teollisuuspuisto on YIT konsernin yksittyishanke, se on sisälletty Venäjän Kauppa- ja Teollisuusministeriön laatimaan teollisuuspuistojen rekisteriin ja sillä on seuraavia selviä etuuksia:  

  • ihannesijainti logistiikkaa varten
  • koko teollisuuspuiston aluetta kattava täysin valmis infrastruktuuri – liitäntäpisteet sijaitsevat teollisuustontilla tai sen välittömassä läheisyydessä
  • kapasiteetit taataan resurssien toimittajien kanssa aijemmin tehtyjen ja allekirjoitettujen  sopimuksilla
  • aluesuunnitteludokumentaatio on hyväksytty – sen mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa III. vaarallisuusluokan tuotantoyrityksiä
  • maankäyttöluokka – teollisuusmaat

 Greenstate teollisuuspuiston alueelle on saatu kehitettyä ja hyväksyttyä kaikki pakolliset aluesuunnitteluasianpaperit, nimittäin:

  • hyväksytty Aluesuunnitteluprojekti  (”PPT”)
  • hyväksytty Maankäyttö ja kehityssäännöt (”PZZ”)
  • kehitetty ja voimassa on teollisuuspuiston yhteinen ympäristösuojelu ja suojusvyöhyke, jonka mukaan jalostusteollisuuden yritykset on sijoitettava teollisuuspuiston pohjoisosaan ja elintarvikealan yrityksiä voi sijoittaa puiston eteläosaan. 

Maankäyttö- ja kehityssääntöjen mukaisesti Greenstate teollisuuspuiston pohjoisosassa voi olla jalostavia yrityksiä, joiden vaarallisuusluokka SanPin-sääntöjen mukaan on III:sta V:teen.  

Lisätiedot:

Vladislav Talanin (Englannin kielellä) mob. +7 931 974 8287

Yhteystiedot

palautelomake

Yhteydenotto lomake

Sulje
Lähetetään...