Tontti G10/G16

Tontti G10/G16

Tontti 1,02 ha (10 215 m2) koneenrakentamista, metallituotantoa, laitevalmistusta ynnä muita 3-5. vaarallisuusluokkaan kuuluvia teollisuuslaitoksia varten sekä myös logistiikka- ja tietokeskuksia varten.

Alueen kategoria: «tontit teollisuuteen, energiahuoltoon, liikenteeseen, yhteyteen, radio-, tv-, tietoliikenneverkkoille, tontit avaruustoimintaa, puolustus- ja turvallisuustoimintaa varten ynnä muihin erikoistarkoituksiin», hyväksytty käyttötarkoitus «teollisuus-, kauppa-, huoltokohteiden, ml. toimitilojen, lvis-verkkojen ym.infrakohteiden, liikenne- ja logistiikkakohteiden sekä tutkimuskeskusten rakentamista varten». Tontti on YIT Sankt-Peterburg osakeyhtiön omistuksessa.

Tontin hankintahinta infrastruktuureineen ja liittymispisteineen lvis-verkkoihin on 3 927 ruplaa / m2.

Tontti sijaitsee teollisuuspuiston pohjoisella rajalla YIT:n rautatien varrella. Pääautotieltä tontille pääsee rautatien kautta.

Tontin länsi on paikka vedenhuoltokeskukselle. Tontin etelärajalla on rautatielinja, joka lännessä liittyy Gorigo -logistiikkakeskuksen lastausterminaaliin. Kaakossa tontti rajoittuu logistiikkakeskukseen Gorigo.

Lisätietoja antaa Vladislav Talanin: +7 (800) 201-18-42, e-mail: Vladislav.Talanin@yit.ru