Tontti G2

Tontti G2

Tonttiin on 6,7 ha kuuluu kaksi osatonttia: 67 751 m2 - koneenrakentamista, metallituotantoa, laitevalmistusta ynnä muita 3-5. vaarallisuusluokkaan kuuluvia teollisuuslaitoksia varten sekä myös logistiikka- ja tietokeskuksia varten.

Alueen kategoria: «tontit teollisuuteen, energiahuoltoon, liikenteeseen, yhteyteen, radio-, tv-, tietoliikenneverkkoille, tontit avaruustoimintaa, puolustus- ja turvallisuustoimintaa varten ynnä muihin erikoistarkoituksiin», hyväksytty käyttötarkoitus «teollisuus-, kauppa-, huoltokohteiden, ml. toimitilojen, lvis-verkkojen ym.infrakohteiden, liikenne- ja logistiikkakohteiden sekä tutkimuskeskusten rakentamista varten». Tontti on YIT Sankt-Peterburg osakeyhtiön omistuksessa.

Tontti sijaitsee Greenstate teollisuuspuiston pohjoisosassa. Tontin pohjoisrajalla kulkee teollisuuspuiston raja, jonka takana sijaitsee OOO Territoriya yhtiö (metallin myynti), idässä naapurina on OOO Sevzapmetall (metallin myynti). Keskellä tonttia on SMC Pneumatik -yhtiön tontti (omistuksessa). Etelässä on kaksi tonttia yksityisillä venäläisillä sijoittajilla (pakkauslaitos ja laitteiden kokoonpano). Etelärajalla on teollisuuspuiston pääautotie. Lännessä tontti on kytketty tonttiin G6.

Tontin hankintahinta infrastruktuureineen ja liittymäpisteineen kunnallisteknisiin verkkoihin on 3 927 ruplaa/ 1 m2.

Miten saa meihin yhteyttä?

Hankkiaksenne tonttia teollisuuspuistosta ottakaa yhteyttä edustajiimme sähköpostitse: greenstate@yit.ru. Voitte esittää kysymyksiänne myös täyttämällä palautelomaketta.