Tontti G5

Tontti G5

Pinta-ala on 11,37 ha (113 721 m2) - tie jakaa tonttia kahteen osaan: tien vasemmalla puolella on 16692 m2 ja tien oikealla puolella on 86 029 m2. Tontti konerakentamista, metallituotantoa, laitevalmistusta ynnä muita 3-5. vaarallisuusluokkaan kuuluvia teollisuuslaitoksia varten sekä myös logistiikka- ja tietokeskuksia varten. Alueen kategoria: «tontit teollisuuteen, energiahuoltoon, liikenteeseen, yhteyteen, radio-, tv-, tietoliikenneverkkoille, tontit avaruustoimintaa, puolustus- ja turvallisuustoimintaa varten ynnä muihin erikoistarkoituksiin», hyväksytty käyttötarkoitus «teollisuus-, kauppa-, huoltokohteiden, ml. toimitilojen, lvis-verkkojen ym.infrakohteiden, liikenne- ja logistiikkakohteiden sekä tutkimuskeskusten rakentamista varten», YIT Sankt-Peterburg osakeyhtiön omistuksessa.

Tontit muotoillaan tarvittavan muodon ja pinta-alan mukaan.

Tontin hankinta-hinta infrastruktuureineen ja liittymäpisteineen on 4 300 ruplaa / m2.

Tontti sijaitsee Greenstate teollisuuspuiston pohjoisosassa. Pohjoisessa tontti liittyy rautatiehen ja etelässä - asfalttitiehen (teollisuuspuiston pääväylään). Tontille on rakennettu sisätie, naapurina on Gorigo logistiikkakeskus idässä, Siemens kaasuturbiinitehdas koillisessa, lännessä naapurina on G6 tontti ja etelässä - Ponsse yhtiön tontti.

Palautelomake
Onko Teillä kysymyksiä?

Ottakaa yhteyttä markkinointi- ja myyntiosastoomme sähköpostilla greenstate@yit.ru tai soittakaa puhelinnumeroon +7 (931) 974 82 87. Puhumme Suomea ja  Englantia.