Tontti G6

Tontti G6

Tontti on 8,8 ha (88 438 m2) koneenrakentamista, metallituotantoa, laitevalmistusta ynnä muita 3-5. vaarallisuusluokkaan kuuluvia teollisuuslaitoksia varten sekä myös logistiikka- ja tietokeskuksia varten.

Alueen kategoria: «tontit teollisuuteen, energiahuoltoon, liikenteeseen, yhteyteen, radio-, tv-, tietoliikenneverkkoille, tontit avaruustoimintaa, puolustus- ja turvallisuustoimintaa varten ynnä muihin erikoistarkoituksiin», hyväksytty käyttötarkoitus «teollisuus-, kauppa-, huoltokohteiden, ml. toimitilojen, lvis-verkkojen ym.infrakohteiden, liikenne- ja logistiikkakohteiden sekä tutkimuskeskusten rakentamista varten», YIT Sankt-Peterburg osakeyhtiön omistuksessa.

Tontti sijaitsee Greenstate teollisuuspuiston pohjoisosassa. Pohjoisessa tontin raja täsmää teollisuuspuiston pohjoiseen rajaan ja liittyy Kirovin tehtaan alueeseen. Etelässä liittyy YIT:n insinöörikeskukseen, johon kuuluu kattilalaitos, muuntaja 0,4/6 kV, kaksi palosäiliötä ja palopumppu. Idässä tontti liittyy tonttiin G5 ja lännessä – tonttiin G2.

Jos hankitaan koko tontti tai muotoillaan isokokoinen tontti, tontti infrastruktuurikohteineen ja liittymäpisteineen lvis-verkkoihin tontin rajalla se tulee maksaa ostajalle 3 200 ruplaa/ m2. Erikseen maksetaan sähköstä, vedestä/viemäristä ja lämmöstä, jotka liitetään tonttiin YIT:n antamien teknisten liittymisehtojen perusteella. Kertaliittymismaksut perustuvat liittymissopimuksiin energiahuoltoyhtiöiden kanssa, jotka YIT teki v. 2008-2010.

Miten saa meihin yhteyttä?

Hankkiaksenne tonttia teollisuuspuistosta ottakaa yhteyttä edustajiimme sähköpostitse: greenstate@yit.ru. Voitte esittää kysymyksiänne myös täyttämällä palautelomaketta.