Atria Pit-Produkt

Atria Pit-Produkt

ATRIA Oyj on suurimpia ulkomaalaisia lihatuotteiden valmistajia Venäjän markkinoilla. 

Tehdas teollisuusalueella Gorelovo on suurimpia Yhtiön Atria Russia tuotantolaitoksia.  Hanke toistaa parhaita Yhtiön Atria tuotantolaitoksia Nurmossa, Suomi.

Laitoksessa, joka on alan asiantuntijoiden mielestä teknologisesti kehittyneimpiä nykyajan lihanjalostustehtaita Luoteella Venäjällä, on oikeastaan lihanjalostustehdas ja logistiikkakeskus.

Logistiikkakeskus pinta-alaltaan 9 631 m2 luovutettiin käyttöön vuoden 2008 lopussa. Lihanjalostustehdas pinta-alaltaan 13 360 m2 käynnistettiin joulukuussa 2009. Tuotantokapasiteetti on 90 tonnia vuorokaudessa. YIT on tehnyt kaikki rakennustyöt tuotantolaitoksen käynnistämiseksi.

Atria