• RU Articles
  • GREENSTATE RU News
  • GREENSTATE RU News 2018
  • 27.12.2018

GREENSTATEN TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2018

Väistyvä vuosi on ollut täynnä tärkeitä tapahtumia sekä kansainvälisesti että Venäjällä. Monet tapahtumat ovat epäilemättä vaikuttaneet liiketoimintaan kokonaisuudessa, samoin kuin yksittäisten yritysten investointisuunnitelmiinkin. Siitä huolimatta em. haasteet ovat tehneet Greenstate-teollisuuspuiston tiimin työtä jopa mielenkiintoisemmaksi. Olemme kehittäneet mahdollisille asiakkaillemme tarkoitettuja uusia tuotteita, joiden päämäärä on pienentää investoijan riskejä ja alkuinvestointeja hankkeeseen.

Vuonna 2018 Greenstate-teollisuuspuistossa on tehty 5 tonttikauppaa sekä uusien asiakkaiden että jo puistossa toimivien asiakkaiden kanssa.

Vuonna 2018 kauppa YIT:n kanssa on tehty uutta menetelmää käyttäen, jonka mukaan asiakas on allekirjoittanut vuokrasopimus, joka on voimassa kunnes se saa rakennusluvan. Tämän jälkeen solmitaan kauppakirja tontista.

Vuoden lopulla Greenstatessa on ollut 3 asiakasta enemmän. 19 yritystä on valinnut Greenstaten liiketoimintansa järjestämiseen.

Vuonna 2018 monet tontin ostaneet asiakkaat ovat aktiivisesti aloittaneet rakennustöitä. Tänä päivänä neljän asiakkaan kohteet ovat rakennuksen eri vaiheissa. Vielä kolme asiakasta aikoo aloittaa rakennustöitä ensi vuonna.

On mainittava että Siemens toimii teollisuuspuistossa aktiivisesti. Vuonna 2018 yhtiö on avannut turbiinilapojen korjauskeskuksen. Siemens myös aikoo aloittaa Greenstatessa Siemens Gamesa -tuulivoimaloiden turbiinien valmistuksen.

On myös mainittava teknisen osaston kiitettävä toiminta kuluneessa vuodessa. Verkot on uusittu ja uudet liikennevalot turvaavat tehokkaan ja turvallisen liikenteen teollisuuspuiston läheisyydessä.

Olemme varmoja siitä, että uusi vuosi tulee yhtä menestyksekkääksi sekä meille että yhteistyökumppaneillemme. Vuonna 2019 me järjestämme uudenmuotoisia tapahtumia ja tapaamisia.

Menestystä vuonna 2019! Tavataan Greenstatessa.