• RU Articles
  • GREENSTATE RU News
  • GREENSTATE RU News 2018
  • 19.7.2018

MAKSIM SOBOLEVIN HAASTATTELU KOMMERSANT-LEHDELLE

Tuoreessa Leningradin alueen taloutta käsittelevässä Kommersant-lehdessä AO YIT SPb:n kauppakiinteistön johtaja Maksim Sobolev toimii eksperttinä.

Mitkä ovat yritysten Pietariin ja Leningradin alueelle perustamisen erikoisuudet, mitkä ovat teollisuuspuistojen edut teollisuusalueisiin verrattuna ja millä tavalla Greenstate-teollisuuspuisto auttaa asiakkaitaan ja residentti-yhtiöitä? Näistä ja muista asioista AO YIT SPb:n kauppakiinteistön johtaja Maksim Sobolev on kertonut haastattelussaan Kommersant-lehdelle.

BUSINESS GUIDE: Keitä ovat residentti-yhtiönne? Millä tavalla yhtiö ymmärtää, että tarvitsee paikan teollisuuspuistossa?

MAKSIM SOBOLEV: On kahdenlaisia asiakkaita. Toiset ovat yrityksiä, joille vanhat teollisuushallit kaupungissa eivät enää sovi. He joko eivät halua investoida vuokratun tontin parantamiseen tai haluavat kehittää tuotantoprosessejaan uusissa tiloissa. Useimmiten kyseessä on pieniä venäläisiä yhtiöitä, joiden tuotantotilat sijaitsevat kaupungin harmaassa vyöhykkeessä. Harmaata vyöhykettä nyt on aloitettu jotenkuten kehittää, mutta on jo nyt selvä, että tulevaisuudessa sinne on taloudellisempi rakentaa asuintaloja, kauppa- tai liikekeskuksia. Tämän takia yhtiöt ymmärtävät että joutuvat muuttamaan pois joka tapauksessa ja etsivät uudet tuotantotilat teollisuuspuistosta.

Toiset ovat yrityksiä, jotka perustavat Venäjälle uudet tuotantokapasiteetit. Esimerkiksi teollisuuspuistoomme on perustettu Siemensin ja Silovyje Mashinyn välinen yhteisyritys. Tikkurila puolestaan aikoo perustaa meille yhtenäisen orgaanisten maalien valmistuksen. Yhtiöllä on nyt tarve yhdistää kaikki eri paikoissa sijaitsevat tuotantotilansa. Tämä on johtanut päätökseen muuttaa teollisuuspuistoon.

BUSINESS GUIDE: Kuinka nopeasti yhtiöt tekevät päätöksen kiinteistön ostamisesta teiltä?

MAKSIM SOBOLEV:Nopein kauppa kesti meillä neljä kuukautta yhtiön yhteydenotosta kotisivuillamme sopimuksen allekirjoittamiseen. Mutta tällaisia yhtiöitä, jotka tekevät päätöksen ja ostavat nopeasti, on vähän.

Tavallisesti neuvottelut kestävät vuodesta kolmeen. Kyse on pääasiassa ulkomaalaisesta liiketoiminnasta, he tutkivat tilannetta, analysoivat kaikki riskit ja kehittävät riskien minimointikeinoja.

Joskus yhtiö kysyy tarjouksen ja saa hinnat ja ehdot. Mutta hinta vaikuttaa liian korkealta, kun markkinoilla on runsaasti edullisimpia tarjouksia. Yhtiö tutkii näitä tarjouksia ja vuoden kuluttua palaa meille, koska selviää, että siinä, missä on edullista, täytyy käyttää yhtä paljon tai jopa enemmän rahaa koko infrastruktuurin rakentamiseen. Tässä tapauksessa kehittäminen omin voimin ei ole kannattava ottaen huomioon myös sen, että tämä prosessi voi kestää puolesta vuodesta puoleentoista tai kahteen vuoteen.

BUSINESS GUIDE: Onko pakko ostaa heti tontti Greenstatesta?

MAKSIM SOBOLEV: Tavallisesti me ensin myymme tontin ja sen jälkeen yhtiö järjestää tutkimus-, suunnittelu- ja rakennustyöt.

Mutta olemme kehittäneet myös uuden menetelmän, jonka mukaan me vuokraamme tontin tutkimus- ja suunnitteluajaksi, ja kun yhtiö saa rakennusluvan, se lunastaa tontin.

BUSINESS GUIDE: Onko tämä parempi vaihtoehto yritykselle?

MAKSIM SOBOLEV: Kyllä, se poistaa riskit, yritys ei ole enää huolissa siitä, pystyykö järjestämään suunnitellun tuotannon tontille, josta raha on jo maksettu. On mainittava että teollisuuspuistossa se riski, ettei yritys pysty rakentamaan kohdettaan, on vähäinen. Meillä nyt on 17 residentti-yhtiötä ja kuusi toimivaa yritystä, joista suurimpia ovat Siemens, Atrian lihajalostamo ja Raven Russian omistama Gorigo-logistiikkakeskus. Ensimmäiset yhtiöt ovat aloittaneet meillä vuonna 2008, tämä myös todistaa sitä että se riski, ettei yhtiö pysty rakentamaan tarvitsemaansa kohdetta, on todellakin minimaalinen. Tietysti joka tuotannolla on omia prosessierikoisuuksia, mutta me pystymme ottamaan huomioon kaikenlaiset tarpeet. Esimerkiksi nyt me autamme Tikkurilaa saamaan kaikki luvat, jotka yhtiö tarvitsee tuotantotilojen perustamiseen teollisuuspuistoomme.

BUSINESS GUIDE: Autatteko myös saamaan luvat?

MAKSIM SOBOLEV: Kyllä. Isot yhtiöt palkkaavat ammattitaitoisia teknisiä ja lainopillisia konsultteja, mutta he tavallisesti käsittelevät asiaa liian yleisesti ja usein jättävät huomaamatta yksityiskohtia, joihin me olemme jo törmänneet. Esimerkiksi laadimme tyhjentävän rakentamista koskevien ja teknisten asiakirjojen paketin, kun haimme lupia Siemensin tonttiin liittyen, joten Tikkurilan tarvitsemien lupien saantiprosessi on nopeampi.

Lainsäädännössä on omia puutteitaan, ei ole valmiita ratkaisuja siitä, kuinka on sovellettava eri ajan säädöksiä, edes viranomaiset eivät sitä aina tiedä, minkä vuoksi olemme etsimässä ratkaisuja yhdessä.

Autamme residenttejämme ratkaisemaan näitä vaikeita asioita. Teollisuuspuiston puitteiden ulkopuolella lupien hankintaprosessin vaikeudet voivat johtaa koko hankkeen keskeyttämiseen puoleksi vuodeksi tai vuodeksi.

BUSINESS GUIDE: Onko tämä maksullinen palvelu residenteillenne?

MAKSIM SOBOLEV: Ei ole.

BUSINESS GUIDE: Tukeeko teollisuuspuisto residentti-yhtiöitä tällä tavalla elämänsä loppuun asti?

MAKSIM SOBOLEV: Tukea tarvitaan lupien hankinta-, suunnittelu- ja rakentamisvaiheella. Me autamme asiakkaitamme selvittämään asiat kaupungin kanssa, tarpeen mukaan ratkaisemaan ongelmia kaupungin, kaupunginosan ja Leningradin alueen viranomaisten tasolla, kommunikoimaan palvelutoimittajien kanssa.

Joskus edes erittäin ammattitaitoiset henkilöt, jotka ovat suurten yritysten palvelussa ja ovat jo toteuttaneet useamman hankkeen, eivät tiedä erilaisia yksityiskohtia, jotka ovat periaatteellisia jossain konkreettisessa tapauksessa.

Teollisuuspuiston isännöitsijäyhtiössä on kaksi isoa osastoa, kehitysosaston asiantuntijat auttavat residentti-yhtiöitä rakentamista koskevissa asioissa ja tekninen osasto hoitaa verkkojen käyttöä ja ylläpitoa.

BUSINESS GUIDE: Onko olemassa yritykselle jokin ero siinä, onko se teollisuuspuiston residentti vai teollisuusalueen vuokralainen?

MAKSIM SOBOLEV: Teollisuuspuistolla on isännöitsijäyhtiö, joka vastaa koko puistosta ja sen verkoista. Teollisuusalueet ovat muodostuneet vuosia, osa on aloittanut vielä neuvostoaikana, minkä takia teollisuusalueella ei ole yhtä omistajaa, joka valvoisi teollisuusalueen kuntoa kokonaisuudessa. Kun siellä on jokin ongelma jossain verkossa, niin paljon aikaa menee vain siihen että selvitetään, kenen vastuulla tämä osa on ja kenen tulee ongelma ratkaista.

Tämän lisäksi teollisuuspuistossa yhtiö voi valita itselleen tontin, joka parhaiten sopii sen tarpeisiin. Teollisuusalueilla joudutaan sopeutumaan olemassa oleviin olosuhteisiin.

BUSINESS GUIDE: Greenstate sijaitsee Leningradin alueella, mutta on selvä, että olette tekemisessä Pietarin kaupungin kanssa. Onko jokin ero yhteistyössä kahden alueen viranomaisten kanssa?

MAKSIM SOBOLEV: Eroja on. Kaupungin ongelma on se, että siinä on liian paljon sääntöjä. Pietarissa on runsaasti viisaita ihmisiä, mutta he ovat keksineet liian paljon lakia, jotka on erittäin vaikea sovittaa toisiinsa. Tämä johtaa siihen että kaikkien päätösten teko kestää liian kauan, erityisesti se koskee vakiomenetelmien ulkopuolella olevia päätöksiä. Yhteistyö Leningradin alueen kanssa on helpompaa, viisaita ihmisiä siinä on yhtä paljon, mutta lainsäädäntö on yksinkertaisempi, säädöksiä on vähemmän, minkä vuoksi on helpompaa ymmärtää, kuka mistä vastaa.