• RU Articles
  • GREENSTATE RU
  • SMI
  • GREENSTATE RU News
  • GREENSTATE RU News 2020
  • 7.12.2020

9. sijamaanpuistojenrankingissa

7. joulukuuta Expert-lehti on julkaissut Erityistalousalue idenja teollisuuspuistojen houkuttelevuusrankinkin investointien suhteen vuonna 2019.

Greenstate-teollisuuspuisto kuuluu 10 parhaaseen teollisuuspuistoon Venäjällä. Vuonna 2019 arvioitiin 120 investointiin suhteen houkuttele vaakohdetta.Tällaisina Expert-lehden mukaan ovat erityistalousalueet ja teollisuuspuistot, joissa viime vuonna on käynnistetty ainakin yksi yritys.

Houkut televuusrankinkin huipulla ovat vuonna 2019 yli 32 pistettä saaneet kohteet. Valioliigaan(АА-luokka) pääsy riippuu hyvästä sijainnista, laajasta palveluvalikoimasta ja tehokkaasta johtajuudesta, sekä käyttöasteesta.

Ylipuolella AA-luokan arviointiin osallistuneista tämä tunnus on 60–90%, viime vuoteen verrattuna Valioliigan pelaajat ovat saaneet lisää residenttejä ja vuokranneet lisää tilaa. Kaksi kolmasosaa pelaajista, joiden käyttöaste on yli 90%on yksityisiä kohteita, pelaajat, joiden käyttöaste on alle 30%, ovat pääasiassa teollisuuspuistot ja -alueet, joiden osaomistajana on valtio.

Teollisuus piston houkuttelevu us riippuu sen sijainnista, siitä, kuinka isännöitsijä pystyy auttamaan asiakkaita hankkeiden toteuttamisessa ja mitkä takuut se pystyy antamaan, sanoo AO YIT St. Petersburgin kauppakiinteistön myyntijohtaja VladislavTalanin.

— Minkätyyppiset investoijat tulevat Greenstate-teollisuuspusitoon?

— Greenstate-teollisuuspusiton asiakkaisiin kuuluvat sekä suuret kansainväliset yritykset, että venäläiset keskisuuret ja pienyritykset. Teollisuuspuisto kätevästi sijaitsee kaupunginja alueen rajalla, siinä onoma junarata, valmis infrastruktuuri ja riittävästi resursseja minkä tahansa hankkeen toteuttamiseen. YIT:nhyvä maineja 108-vuotinen toimintahistoria riittävät mille tahansa investoijalle, joka haluaisi toteuttaa hankkeensa teollisuuspuisto ssamme. Asiakkaille on tärkeä toteuttaa hankkeen sasuunnitellun aikataulun ja budjetin puitteissa. Me emme ainoastaan auta asiakkaita osta maan parhaiten hankkeen toteuttamiseen sopivan tontin jaliittämään tonttiin tarvittavan infrastruktuurin, vaan myös arvioimme tulevan kohteen suunnittelun ja rakentamisen. Tämänlisäksi me seuraamme huolellisesti asiakkaan tarpeiden muutoksia. Teollisuuspuiston isännöitsijän vakio palvelujen lisäksi tuotantoyritykset pitävät suuressa arvossa palveluja, jotka auttava tparantamaan toimitusketjujen toimivuutta.Kyseessä on kiinteä yhteistyö samassa teollisuuspuistossa sijaitsevien tuotteiden ja palvelujen toimittajien ja käyttäjien välissä. Tämän ansiosta logistiikkakulut, sekä varastossa pidettävien raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden määrä pienenevät. Puhumme tuotteiden ja palvelujen toimittajien ja kuluttajien läheisemmästä vuorovaikutuksesta itse tutkimusajanjakson alueella, ja tämä tuottaa lisäarvoa pienentyneiden logistiikkakustannusten, raaka-ainevarastojen tai valmiiden tuotteiden muodossa. Tämä mahdollistaa vapautuneen rahankäytön johonkin muuhun. Kaikkinämä asiat yhdessä tekevät kohteemme houkuttelevaksi, jonka osoituksena on huomattavasti maan keskitasoa korkeampi käyttöaste 72%. Nytneljä yritystä on rakentamassa tilojaan teollisuuspuistoon ja kaksi yritystä on aloittanut toimintaansa tänä vuonna.

— Mitä mieltä te olette teollisuustonttien kysynnästä?

— Odotamme, että kysynnän positiivinen kehitys vuonna 2021 jatkuu. Tämänlisäksi, markkinoille on muodostunut pienyritysten tarvitsemien pienten tuotanto- ja varastotilojen puute, niin sanottu Light Industrial-formaatti. Yrityksemme on kehittämässä tuotetta, joka vastaa tätä kysyntää. Etsimme nyt tähän tarkoitukseen ulkopuolista investoijaa, josta tulee yhteistyökumppanimme. Maan taloutta uudistamaan pyrkivät hallitukset usein tekevät rahoittamisen mahdollisimman helpoiksi. Monet keskisuuret ja pienyritykset ovat toimineet omilla markkinoillaan viisi, kymmenen, viisitoista vuotta tai jopa pitempään. Ne ovat jo kasvaneet vanhasta infrastruktuurista ulos. Suurin osa tällaisista yrityksistä edelleen ”istuu” vanhoissa Neuvostoliiton aikaisissa tiloissa, parhaassa tapauksessa tehtaalla on tehty pintaehostus. Nimenomaan tällaisilla yrityksillä on nyt kysyntä nykyaikaisiin teollisuuskiinteistöihin. Edullisen rahoituksen ansiosta heillä on nyt mahdollisuus rakennuttaa itselleen tilat, jotka vastaavat kasvaneen liiketoiminnan tasoa. Mutta on otettava huomioon se, että edullisen rahoituksen ”ikkuna” alkaa sulkeutua jo ensi vuoden loppupuolella.

Lisä tieto ja rankin kintuloksistaks. Expert-lehtinro507.–13. joulukuulta 2020.