• RU Articles
  • GREENSTATE RU
  • GREENSTATE RU News
  • GREENSTATE RU News 2020
  • 13.3.2020

Norjalaiset yrittäjät vierailivat Greenstate teollisuuspuistossa

11. maaliskuuta Pietarin kauppa- ja teollisuuskamarin tuella norjalaiset yrittäjät vierailivat Greenstate teollisuuspuistossa ja sen yhden residentin Ponsse-yhtiön luona

Vierailuna aikana teollisuuspuiston kauppakiinteistön myyntitoiminnan johtaja Vladislav Talanin esitti tärkeimpiä tietoja alueesta sekä kertoi valtuuskunnan jäsenille teollisuuspuiston nykyisestä toiminnasta ja kehityksen suunnitelmista. Ponssen edustaja markkinointijohtaja Dimitri Zagorodny kertoi yhtiön liiketoiminnasta Venäjällä.

Tapaaminen pidettiin Ponssen koulutuskeskuksessa, joka valmistui kesällä 2019. Esitysten jälkeen vierailijat kävivät yhtiön huolto-osastolla ja keskustelivat Ponssen työntekijöiden kanssa.

Tiedoksi

Ponssen tytäryhtiö Venäjällä huoltaa Ponssen tehtaalla Suomessa valmistettuja koneita. Greenstate teollisuuspuistossa on Ponssen myynti- ja huolto-osasto.

1 hehtaarin suuruisella tontilla on suomalaisen Ponsse -yhtiön venäläisen yksikön toimisto- ja teknisiä tiloja. Tässä myös huolletaan Ponssen metsäkoneita.

Norjalaisten yritysten edustajat olivat kiinnostuneita tapaamisesta ja kyselivät aktiivisesti Venäjällä toimivien yritysten liiketoiminnasta sekä alueen talouden parhaiten kehittyvistä toimialoista. Vieraat kehuivat myös tapaamiseen osallistuneiden venäläisten kollegojensa motivoituneisuutta.