• RU Articles
  • GREENSTATE RU
  • GREENSTATE RU News
  • GREENSTATE RU News 2020
  • 21.9.2020

Uusi kauppa Greenstatessa

Venäläinen jakokeskusten ja sähköasemien valmistaja ja AO YIT St. Petersburg solmivat kauppakirjan Greenstate-teollisuuspuistossa sijaitsevasta tontista pinta-alaltaan 1 ha.

Yritys aikoo rakentaa ostetulle tontille sähkölaitteita valmistavan tehtaan.

Tontin valinnassa on kiinnittänyt huomiota tontin sijantiin kaupungin ja teiden välittömään läheisyyteen, tontin käyttövalmiuteen ja infrastruktuuriin ja siihen että sähkön ja lämmön kytkennän tekniset ehdot saa suoraan YIT:ltä. Tämä lyhentää huomattavasti suunnitteluvaiheen ja näin ollen koko hankkeen toteuttamisen ajan.